Regulamin sklepu internetowego na stronie bursztynowypalac.pl z dnia 24 stycznia 2023

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem sklepu jest:
  Adrianna ANGELARD Hotel BURSZTYNOWY PAŁAC
  z siedzibą w Strzekęcinie 1, 76-024 Świeszyno,
  o numerach ewidencyjnych NIP 527-223-21-87, VAT-UE PL5272232187 oraz REGON 017395301 i wpisany pod nimi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  zwany dalej Hotelem, Sprzedającym lub Właścicielem.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży produktów i usług na stronie internetowej pod adresem bursztynowypalac.pl, zwanej dalej Sklepem.
 3. Sklep oferuje drogą elektroniczną usługi oraz towary związane z działalnością Hotelu.
 4. Sprzedaż odbywa się na zasadzie zawierania umów kupna/sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a użytkownikiem końcowym składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym bądź Klientem na odległość poprzez system teleinformatyczny Hotelu.
 5. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem, a nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.
 6. Klient, składając zamówienie towaru lub usługi zobowiązany jest do podania pełnych i prawidłowych danych koniecznych do kontaktu i dostarczenia zamówionego towaru bądź świadczenia usługi w zakresie, w którym jest to niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowego podania danych bądź wadliwie wpisanego kodu towaru.
 7. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zamówienia.
 8. Do korzystania ze strony Sklepu wymagany jest dowolny komputer lub telefon z dostępem do Internetu i przeglądarką obsługującą HTML5, EcmaScript 6 oraz TLS 1.2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za próbę użycia sprzętu i/lub oprogramowania niespełniającego powyższego wymogu.
 9. Zabronione jest zamieszczanie informacji naruszających prawo. Będą one ukrywane bądź usuwane, a w razie konieczności zgłaszane odpowiednim służbom.

Płatność

 1. Kliknięcie na przycisk KUPUJĘ I PŁACĘ po dodaniu produktów do koszyka oznacza złożenie zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 2. Sklep przyjmuje płatności wyłącznie z góry poprzez:
  1. przelew bankowy na rachunek opisany przy składaniu zamówienia;
  2. konto PayPal;
  3. podanie danych karty kredytowej bądź debetowej operatorów Mastercard, Visa, Maestro, Diners Club lub American Express w odpowiednim formularzu, upoważniając Hotel do jej preautoryzacji i/lub obciążenia;
  4. skorzystanie z szybkiego przelewu pay-by-link za pośrednictwem operatora Przelewy24, Dotpay lub Tpay (transferuj.pl), zależnie od dostępności;
  5. podanie kodu BLIK.
 3. Wszystkie ceny podawane przez system teleinformatyczny Sklepu przy składaniu zamówienia są cenami brutto, o ile wyraźnie nie wskazano inaczej.

Dostawa i zwrot

 1. Sklep nie pobiera od Klienta opłat kosztów dostawy, o ile nie zostanie wyraźnie wskazane inaczej. Wyłącznie w przypadku takiego wyraźnego wskazania koszty dostawy ponosi Klient.
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania zamówionej usługi lub towaru zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile:
  1. zamówione towary nie noszą śladów użytkowania i są w takim stanie, jak w momencie odebrania przez Klienta, w przypadku zakupu towarów
  2. nie została zamówiona usługa, której zamówienie wiąże się z natychmiastową jej realizacją, w przypadku zakupu usług, chyba, że wyraźnie wskazano inaczej
 3. W przypadku zamiaru dokonania zwrotu towaru bądź odstąpienia od zamówienia usługi prosimy o kontakt mailowy za pomocą formularza kontaktowego, pod adres recepcja@bursztynowypalac.pl lub telefoniczny pod numerem +48 (94) 316 12 27.

Reklamacje

 1. Klient ma prawo do wnoszenia reklamacji z tytułu problemów z dostarczonym towarem lub usługami zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Reklamacje należy wnosić pod adres recepcja@bursztynowypalac.pl, telefonicznie pod numerem +48 (94) 316 12 27, za pomocą formularza kontaktowego, lub osobiście w siedzibie Hotelu.
 3. Czas na wniesienie reklamacji wynosi 24 miesiące od momentu otrzymania towaru lub wykonania usługi.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez Hotel w terminie możliwie najkrótszym, nieprzekraczającym 14 dni kalendarzowych od momentu przyjęcia takowej od Klienta.

Postanowienia końcowe

 1. Kwestie nieuregulowane w niniejszym regulaminie są uregulowane w prawie polskim.
 2. Hotel oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do treści i informacji zamieszczonych na stronie Sklepu, o ile nie wskazano inaczej. Wykorzystywanie ich bez odpowiedniej zgody jest zabronione.