Ogród

Pierwszy zbudowany tutaj ozdobny ogród parkowy datowany jest na wiek XVIII. Zrekonstruowany w latach 90-tych, zdobiony fontanną pozwala podziwiać pełną panoramę parku z widokiem na staw. Pozostałością pierwotnych nasadzeń roślinnych są okazałe egzemplarze starodrzewia: dęby o pniach w obwodzie do 540 cm, dorodne bukszpany i cisy oraz odcinki żywopłotów grabowych. Niezwykły wydaje się fakt, iż egzemplarze starodrzewu sadzone były pierwotnie już jako dojrzałe okazy.

Charakter założenia ogrodowego zmieniono w latach 1899-1901, w trakcie budowy neorenesansowego Pałacu. Rozszerzono jego granice o las, przylegający do dziedzińca pałacowego od strony południowo - wschodniej. W skarpę wzgórza Parku Leśnego wbudowano lodownię a zbocze wzmocniono skałami wulkanicznymi. Skały porasta fiołek pospolity. Wejście do pałacu podkreśla owalny gazon z bukszpanami unikalnej wielkości.

Zwiedzając leśny fragment parku warto wyróżnić introdukowane dawniej: cisy, cyprysiki, żywotniki oraz daglezje, świerki serbskie, buki, graby i robinie. Z tego okresu pochodzi Platanowa Aleja Dojazdowa, u szczytu której zachowały się leciwe: dęby, buk pospolity odm. purpurowej, świerki, cyprysiki i żywotniki.

Główne wejście parkowe stanowi rozległa polana z pojedynczo rosnącymi drzewami: dęby, miłorząb japoński oraz projektowane i niedawno sadzone tulipanowce, wierzby, złotokapy i surmie.

Luksus oprawiony w czar przeszłości i natury.